Tag: увоз

image Погледни видео
УБ тема: Како до подобра уредба која ќе стимулира купување на нови автомобили

Дамјан Варошлија

јануари 23, 2020

2859

Структурата на возилата кои што се во нашата земја е исклучително лоша. Староста е некаде околу 19 години. Во тој дел имаме огромен процент на д

Погледни видео
image Погледни видео
Барзов: Балканот е гробишта за автомобили

Дамјан Варошлија

декември 30, 2019

787

Новиот данок за моторни возила регулира две компоненти. Финансиската и еколошката. Тоа е за поздравување, како и уредбата која ја уредува стап

Погледни видео