Tag: увз на автомобили

image Погледни видео
Барзов: Балканот е гробишта за автомобили

Дамјан Варошлија

декември 30, 2019

791

Новиот данок за моторни возила регулира две компоненти. Финансиската и еколошката. Тоа е за поздравување, како и уредбата која ја уредува стап

Погледни видео