Tag: кичевски

image Погледни видео
Кичевски: ПОЦ во чекор со светките стандарди

Дамјан Варошлија

јануари 9, 2020

433

– Одржувањето на јавната чистота преку селективното одложување отпад, собирањето и неговото рециклирање е од големо значење за обезбедува

Погледни видео