Tag: дејан саздовски

image Погледни видео
4
Саздовски за УБ: Македонија има дефицит од пилоти

Дамјан Варошлија

јануари 27, 2020

2132

Минимум години за да се почне обуката за пилот е 16 години. Летањето не спаѓа во формалното образование. Тоа што е по меѓународни стандарди и фо

Погледни видео