Tag: васко цацановски

image Погледни видео
Васко Цацановски: Социјалниот центар „Дуња“ промовира солидарност и вредности што се потиснати во општеството

Ивана М. Лазаревиќ

јануари 28, 2020

2171

Социјалниот центар „Дуња“ работи според вредностите што ги промовира: солидарност, почитување на животната средина, меѓусебно разбирање –

Погледни видео