Импресум

Издавач:
Друштво за издавање и маркетинг
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ
ул. „Кеј 13 Ноември“, Бр. 3/1-238, Скопје
e-mail: contact@pecat.mk

Веб сајт slobodna.tv:

Адреса на редакција
ул.„Ристо Шишков“ бр.20 – Скопје
тел: +389 2 551 4807
e-mail: contact@slobodna.tv

Одговорен уредник:

Љубиша Николовски

Ljubisa.Nikolovski@pecat.mk

Емисија Утрински Брифинг

email: utrinskibrifing@pecat.mk
utrinskibrifing@slobodna.tv

тел: +389 2 551 4805
+389 2 551 4806

Одговорен уредник:

Сашо Орданоски

ordanoski@slobodna.tv

Уредници:

Александар Чомовски

chomovski@slobodna.tv

Дејан Андоновиќ

Александар Петрески

petreski@slobodna.tv

Насер Селмани

selmani@slobodna.tv

Александра Бубевска

bubevska@slobodna.tv

Кристина Атовска

atovska@slobodna.tv

Влатко Чаловски

chalovski@slobodna.tv

Монтажа:

Ивана Мумовиќ-Лазаревиќ

Реализација:

slobodnatv

Веб администратор:

Дамјан Варошлија

varoslija@slobodna.tv

*slobodna.tv име и лого заштитени знаци на Pecat Mk Doo