Трајанов: Формирање на независна работна група со цел професионално расчистување на сите аспекти о