Синадиновска Арсовска: Да се дозволи работа по протоколи на а-ла-карт рестораните – свадби се прават во станови, дворови и барови