Николовски: Студентските домови ги поставивме на сигурни нозе – протоколите се спроведуваат, мерките се почитуваат