Дарувај Крв – мобилна апликација за сите крводарители, разговор со Александар Богданоски