Адеми: Политика треба да ја интерпретира сегашноста и да ја проектира иднината – историјата да ја оставиме на историчарите